AB Fagerhult
Medelstora företag

AB Fagerhult

Fagerhult önskade bredda sin finansieringsbas och förlänga sin skuldstruktur. Som ett komplement till Fagerhults affärsbank kunde SEK, till ett marknadsmässigt pris, erbjuda ett lån med en längre löptid än bankmarknaden.


AB Fagerhult har funnits inom belysningsindustrin sedan 1945 och är ett av Europas största företag inom professionell belysning för offentliga miljöer. Fagerhult är även ett av de ledande företagen inom den nya LED-tekniken. Koncernen har en omsättning på ca 4 miljarder kronor och har verksamhet i över 20 länder. En inledande kontakt togs med företaget cirka två år innan en mer konkret finansieringsdiskussion påbörjades i samband med att Fagerhult gjorde en översyn av hela sin finansieringsstruktur.

”Som ett komplement till traditionell bankfinansiering kunde SEK erbjuda ett bilateralt lån till marknadsmässiga villkor. Att ha en annan finansiär vid sidan om en traditionell bank har ett absolut mervärde.”

– Håkan Gabrielsson, CFO, AB Fagerhult

Att genom SEK dessutom kunna förlänga sin skuldstruktur till hela sju år har varit positivt för Fagerhult. Som grund för den relativt långa löptiden låg ett förtroende från SEK för Fagerhults potential till fortsatt betydande tillväxt- och exportmöjligheter.

Hållbarhet

LED-tekniken anses vara ett mycket betydelsefullt framsteg ur miljöperspektiv och Fagerhults verksamhet uppfyller de hållbarhetskriterier som SEK har ställt ut.

SEK