Dynasafe Demil Systems AB
Medelstora företag

Dynasafe Demil Systems AB

Dynasafes köpare i utlandet behövde finansiera köpet och önskade en lösning presenterad från Dynasafe. Dynasafe kunde genom SEK erbjuda en exportkredit säkerställd med EKN:s Långivargaranti.


Dynasafe Demil Systems AB utformar och tillverkar system för destruktion av både kemiska och konventionella stridsmedel. Företagets anläggningar för destruktion av ammunition är baserad på en unik teknologi som är internationellt erkänd för sin förmåga att framgångsrikt och under hög kapacitet destruera olika typer av konventionell och kemisk ammunition. Detta sker på ett säkert och miljövänligt sätt. Koncernen har en omsättning på ca 700 miljoner kronor och all försäljning går på export.

”Tack vare SEK kan vi erbjuda våra kunder finansiering vilket ger oss en mycket stark konkurrenskraft. Vi får betalt direkt och vi kan tryggt sälja våra produkter med en utmärkt finansiell lösning.”
– Jörgen Björkman, VD, Dynasafe Demil Systems AB

I samband med att Dynasafe vunnit en affär med en spansk kund inleddes en diskussion under hösten 2015. Tack vare samarbetet mellan SEK och EKN har vi kunnat erbjuda Dynasafes kund en konkurenskraftig finansieringslösning. Genom SEK:s exportkredit får Dynasafe betalt direkt vid leverans och kan därmed fokusera mer på framtida affärer. SEK:s lån säkerställs av EKN:s Långivargaranti.

Hållbarhet

SEK har, i samarbete med EKN och Dynasafe, genomfört en fördjupad hållbarhetsbedömning med anledning av produktens natur. Som en konsekvens av hantering av ammunition i affären har SEK, utöver en bedömning av miljömässiga och sociala risker utifrån IFC Performance Standards, gjort affärsetiska överväganden i samband med affären. Samtliga risker bedöms vara acceptabla och SEK ser positivt på affären då leveransen bidrar till förstörelse av vapen.

SEK