Finansiering av Ericssons försäljning Till Turk Telekom
Internationell köpare

Finansiering av Ericssons försäljning Till Turk Telekom

SEK finansierade Turk Telekoms (och dess koncernföretags) förvärv av telekomutrustning inklusive 3G-leveranser.


Arrangörsbanker och ursprungliga långivare var BNP Paribas Fortis, HSBC, samt Mizuho, där HSBC var ECA-samordnare. HSBC och Mizuho Bank, Ltd (Mizuho) agerade som agentbank för krediten. Exportkreditnämnden, EKN, ställer ut garantier som täcker 95 procent av risken för utebliven betalning. Bankerna BNP Paribas Fortis, Mizuho och HSBC garanterar restrisken, det vill säga 5 procent. Att ha en finansieringslösning som en del av affärserbjudandet förstärkte Ericssons konkurrenskraft. Det uppfyllde därmed också SEK:s vision om att stärka konkurrenskraften för svenska exportföretag, samt skapa hållbar tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Fakta:

Diskussioner om transaktionen inleddes 2014 och ansökan mottogs i oktober 2014. Avtalet undertecknades den 17 juni 2015. Utlåningen motsvarade USD 150 miljoner. Kapitalet kommer att betalas ut under ett års tid, och Turk Telekom har tio år på sig att återbetala lånet.

Hållbarhet

I samband med denna affär har vi gjort sedvanlig hållbarhetsprövning som vi gör i samband med all utlåning. Telekomprojekt klassas normalt som C-projekt, så även detta. Det innebär att projekten har liten eller ingen påverkan på omgivningen.

SEK