Finansiering av Syntronic AB

Finansiering av Syntronic AB

Syntronic är ett teknikkonsultbolag specialiserade inom radioteknik och trådlös kommunikation.


SEK har finansierat teknikkonsultbolaget Syntronic.

Syntronic är underleverantör till Ericsson, Saab, Sandvik med flera och lånet har möjliggjort bolagets fortsatta internationella expansion i bland annat Kina, Kanada och Indonesien.

”För Syntronic är SEK ett utomordentligt komplement till vår affärsbank. SEK och vår bank har samarbetat med finansiering och detta har hjälpt oss i vår globala expansion.”

–Björn Jansson, vd och huvudägare Syntronic AB


Hållbarhet

Kundkännedoms- och hållbarhetskontroller har genomförts vilket SEK gör i samtliga affärer. Kontrollerna innebär att affären analyseras för att bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, korruption, negativ miljöpåverkan, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Fakta och samarbetspartner

Belopp: Skr 50 miljoner
Start: 2017
Löptid: Till 2020
Låntagare: Syntronic AB
Garanti: EIF täcker 50 procent av lånet

SEK