Finansiering av Valmets export till Förenade Arabemiraten

Finansiering av Valmets export till Förenade Arabemiraten

SEK har finansierat Valmets leverans och installation av en tillverkningslinje för mjukpapper i Abu Dhabi.


Köparen Crown Paper har ett pappersbruk som genom Valmets leverans kan utöka den årliga tillverknings-
kapaciteten med 65 000 ton FSC-certifierat mjukpapper.

Valmet har flera produktionsanläggningar och forsknings- och utvecklingsenheter i Sverige, varav de största finns i
Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Koncernen har cirka 1 500 medarbetare i Sverige.


Hållbarhet

I samband med denna affär har vi gjort en fördjupad hållbarhetsgranskning och klassat transaktionen som ett B-projekt. Det innebär att projektet har risk för viss miljömässig och social påverkan. SEK följer upp projektet genom kontinuerliga incidentsökningar samt kontroll att hållbarhetsklausuler i avtal efterlevs.

Fakta och samarbetspartner

Belopp: Motvärde i USD av EUR 54 miljoner, avser en produktionslinje för mjukpapper från Valmet och andra kostnader förenade med projektet.
Start: 2017
Löptid: Till 2028
Låntagare: Crown Paper Mill Ltd, Förenade Arabemiraten
Exportör: Valmet AB
Agentbank: HSBC Bank plc
Garanti: HSBC Bank plc och EKN


 

SEK