Ericsson Bharti Airtel Group
Svensk export

Ericsson Bharti Airtel Group

SEK har under 2013 finansierat Ericssons leveranser till Bharti Airtel Group. Bharti Airtel Limited är en ledande telekomoperatör med verksamhet i 20 länder i Asien och Afrika, vilket representerar 26 procent av jordens befolkning.


Företaget räknas som en av världens fyra största operatörer räknat i antalet abonnemang. I Indien är företaget marknadsledande. De erbjuder 2G/3G/4G-nät, mobila banklösningar, höghastighetsbredband genom DSL, IPTV, DTH, företagstjänster inklusive nationella och internationella långdistanstjänster och infrastrukturtjänster.

I december 2013 hade Bharti Airtel totalt cirka 287 miljoner kunder i sin verksamhet. Bharti Airtel Limited har ett marknadsvärde på cirka 1 321 miljarder Rs (21,3 miljarder USD) och en årlig omsättning på cirka 769 miljarder Rs (14 miljarder USD).

– Vi är glada över samarbetet mellan Ericsson, SCB, EKN och SEK vad avser finansiering i flera geografiska områden i Södra Asien och Afrika i vilka vi har verksamhet. Finansieringen stärker vår redan starka relation med nämnda parter.Vi uppskattar även att avtalens unika struktur reflekterar vår finansiella styrka och att våra parter uppskattar och värderar detta, säger Harjeet Kohli, group treasurer, Bharti Group.

Indien, Afrika och Bangladesh är stora och viktiga marknader för Ericsson. Ericsson och Bharti har en lång och väl etablerad affärsrelation. Ericsson har varit en ledande strategisk partner till Bharti i nästan 20 år och stödjer deras arbete i outsourcing inom många områden, bland annat nätverksutrustning.

– Vi ser Bharti som ett av de viktigaste och ledande företagen bland de globala aktörerna gällande tillväxt inom mobilt bredband på utvecklingsmarknaderna På Ericsson har vi åtagit oss att bistå Bharti i deras ambition att vara ledande inom mobilt bredband, säger chefen för Region Indien Chris Houghton.

De transaktioner som SEK har deltagit i för Ericssons försäljning till Bharti under 2013 avser lån till Bharti Airtel Ltd Indien för 463 miljoner USD, till Airtel Bangladesh Ltd, Bangladesh för 99 miljoner USD samt sex exportkrediter till Bharti Airtel Afrikas dotterbolag i bland annat Nigeria, Kenya och Uganda på totalt 265 miljoner USD. Exportkreditnämnden (EKN) garanterar 85–95 procent av dessa exportkrediter, medan Standard Chartered Bank (SCB) agerar som agent och långivare för majoriteten av transaktionerna. SEK finansierar alla transaktioner med rörlig marknadsränta och deltar som medarrangör för Bharti Airtel Indien.

– SEK samarbetar med Standard Chartered på ett antal transaktioner och denna relation är avgörande för att stödja svensk export på marknaderna i Asien, Afrika och Mellanöstern. Bharti Airtel-affären visar hur relationen har utvecklats under åren med SEK som medarrangör för finansiering. Vi välkomnar detta som ett stort steg framåt och ser fram emot att göra många fler transaktioner tillsammans, säger Faruq Muhammad, chef, Export Finance, Mellanöstern och Afrika på Standard Chartered Bank.

EKN:s garantier för dessa affärer var viktiga för att finansieringen skulle kunna komma på plats. Säkerhetsstrukturen för de afrikanska dotterbolagen är nydanande då den på ett innovativt sätt via avtalsstrukturen säkerställer ett starkt stöd från moderbolaget till de olika dotterbolagen.

– Det har varit ett nöje att samarbeta med både Bharti, SCB, Ericsson och SEK samt juristbyråer för att tillsammans skapa denna innovativa struktur som till sist lyckades tillfredsställa alla parters tuffa krav! säger Ingrid Furukvist, senior underwriter på EKN.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Bharti, Ericsson, EKN och SCB och att vi genom vårt deltagande kunnat vara med och stödja Ericssons export till ett flertal bolag inom Bharti-Gruppen, säger Maria Hultén, affärsansvarig, Export Finance på SEK.

SEK