ScandiNova Systems AB

ScandiNova Systems AB

SEK har finansierat ScandiNova Systems som utvecklar och tillverkar pulsgeneratorer.


ScandiNova Systems pulsgeneratorer används i olika högeffekts- och högspänningsapplikationer inom följande områden:

  • medicinska tillämpningar (strålbehandling, imaging mm)
  • industriella applikationer (industriell röntgen, sterilisering mm)
  • radar samt forskningsapplikationer (accelerator­system för forskning inom partikelfysik, bioteknik, läkemedel, kemi mm).

Lånet täcker rörelsekapitalbehovet den närmaste tiden för bolagets fortsatta expansion.

”På ScandiNova värdesätter vi långsiktiga relationer och vi har under året påbörjat ett mycket lyckat samarbete med SEK som med sin kompetens, smidiga process och konkurrenskraftiga lösning bidragit till att ScandiNova har utvecklat sin globala nyckelposition med fortsatt positiva framsteg. SEK har därmed blivit en nära och viktig affärspartner i vår framtida
expansion.”

–Elisabeth Ogéus, CFO, ScandiNova Systems AB


Hållbarhet

Kundkännedoms- och hållbarhetskontroller har genomförts vilket SEK gör i samtliga affärer. Kontrollerna innebär att affären analyseras för att bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, korruption, negativ miljöpåverkan, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Fakta och samarbetspartner

Belopp: Skr 20 miljoner
Start: 2017
Löptid: Till 2019
Låntagare: ScandiNova Systems AB
Garanti: EIF garanterade 50 procent av lånet


SEK