SEK finansierar ABB:s leveranser till North Sea Link

SEK finansierar ABB:s leveranser till North Sea Link

SEK har finansierat ABB:s leveranser till den 72 mil långa undervattenskabeln North Sea Link (NSL) mellan Storbritannien och Norge.


North Sea Link har blivit utnämnd till ”Best Deals 2016” av finanstidningen Global Trade Review (GTR). Läs GTR:s motivering här.

SEK har finansierat en HVDC-kabel (högspänd likström) med en ungefärlig kapacitet på 1 400 MW. Syftet är att säkerställa leveransen av el mellan de två länderna och kabeln förväntas vara i kommersiell drift 2021. Förbindelsen kommer att vara dubbelriktad och tillåter import och export av el mellan Storbritannien och Norge.

ABB är en del av projektet genom att leverera strömriktarstationer. Ordern är värd cirka 450 miljoner USD och SEK tillhandahåller en finansiering på cirka 230 miljoner USD i form av en exportkredit med fast CIRR-ränta.

De föreslagna undervattenskablarna ska dras från strömriktarstationen i East Sleekburn nära Blyth i Storbritannien till norska Kvilldal. Den passerar genom Storbritanniens och Norges territorialvatten. North Sea Link ger de brittiska öarna tillgång till norsk vattenkraft samtidigt som de ger Norge tillgång till Storbritanniens ökande utbud av vindkraft och förnybar energi.

Fakta om affären

Belopp: Exportkredit, cirka 230 miljoner USD, CIRR
Köpare: Statnett och National Grid
Exportör: ABB
Arrangör och agentbank: BNP Paribas
Garant: EKN

Hållbarhet

North Sea Link kommer att öka energisäkerheten och leda till minskade CO2-utsläpp motsvarande 2,65 miljoner ton per år. Den del som SEK finansierar motsvarar en minskning av CO2-utsläppen med 371 000 ton per år.

SEK