SEK finansierar ITAB Shop Concept AB
Medelstora företag

SEK finansierar ITAB Shop Concept AB

SEK har finansierat ITAB:s förvärv av den italienska koncernen La Fortezza.


Finansiering av svenska företags förvärv faller väl inom ramen för SEK:s uppdrag som utöver att främja export även består i att skapa sysselsättning i Sverige. Svenska exportörer som expanderar genom förvärv snarare än blir uppköpta antas bidra till tillväxt och ökad sysselsättning.

ITAB Shop Concept är en av Europas ledande leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har efter förvärvet en årsomsättningstakt på cirka Skr 6,5 miljarder och verksamhet i 28 länder. La Fortezza är en italiensk aktör inom konceptinredning och genom förvärvet stärkte ITAB sin marknadsposition i Europa och fick lokal närvaro i Sydeuropa.

ITAB önskade bredda sin finansieringsbas för att säkerställa fortsätt tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Genom ett tätt samarbete med ITAB:s affärsbank kunde SEK i samband med förvärvet erbjuda ett lån med en längre löptid än bankmarknaden. Lånet från SEK bidrog till att ITAB kunde både diversifiera och förlänga sin skuldstruktur. ITAB:s framgångsrika förvärvshistorik, samt fortsatta tillväxtpotential utgjorde en viktig del i SEK:s bedömning.

”Jag ser SEK som ett värdefullt komplement till vår affärsbank. Genom en upparbetad dialog kunde SEK tillsammans med vår affärsbank agera snabbt när ett ökat finansieringsbehov uppstod i samband med det aktuella förvärvet.”
– Samuel Wingren, CFO; ITAB Shop Concept AB

Fakta om affären

Belopp: Direkt till företaget, EUR 32,5 miljoner
Start: 2016
Löptid: Till 2023

SEK