Purac: SEK finansierar norra Europas största biogasanläggning

Purac: SEK finansierar norra Europas största biogasanläggning

SEK har finansierat norska Biokrafts byggnation av en biogasanläggning i Skogn, strax norr om Trondheim.


Anläggningen i Skogn började byggas 2015 och kommer, när den är klar 2017, att bli norra Europas största producent av flytande biogasbränsle. Tack vare anläggningen kommer produktionen av flytande biogasbränsle i Norge att mer än fördubblas.

”Norge är i början av en omfattande omställningsperiod. Vi ska utveckla näringslivet som ska ta över den roll som olje- och gasverksamheten har idag. Biokraft visar hur det är möjligt att förena näringslivets krav på lönsamhet med behovet av rena drivmedel, mer produktion och reducerade klimatutsläpp.”
– Håvard Wollan, vd, Biokraft

Det svenska miljöteknikbolaget Purac bygger anläggningen. SEK finansierar en exportkredit till Biokraft AS arrangerad av SpareBank 1 SMN. Projektet delfinansieras även av Innovasjon Norge och norska ENOVA.

”Vi på Purac är oerhört stolta att ha möjligheten att bygga detta landmärke för förnyelsebart bränsle. Anläggningen i Skogn är den största biogasanläggningen Purac byggt i Europa och det är tack vare konkurrenskraftig finansiering från SEK och samarbete med det svenska exportkreditsystemet som projektet kan realiseras och Biokraft kan bidra till en bättre miljö.”
– Jonas Fack, Managing Director, Purac


Hållbarhet

SEK:s del av finansieringen leder till minskning av CO2-utsläpp med cirka 30 000 ton/år.

Fakta om affären

Belopp: Exportkredit, NOK 160 miljoner
Start: 2016
Löptid: till 2027
Låntagare: Biokraft AS i Norge
Exportör: Purac AB
Arrangör: SpareBank 1 SMN
Garanti: Sparebank 1 och EKN


SEK