Voith Hydro: SEK finansierar stor utbyggnad av hållbar energi i Angola
Internationell köpare

Voith Hydro: SEK finansierar stor utbyggnad av hållbar energi i Angola

I november 2012 säkrade Voith Hydro-koncernen en affär om utbyggnad av vattendammen  Cambambe i Angola. Voith Hydros uppdrag, att leverera generatorer och turbiner för ett nytt kraftverk värt över € 100 miljoner.


Voith Hydro i Västerås är leverantör av generatorer, projektledning och automation. Bolaget är en av Nordens ledande aktörer inom vattenkraftgeneratorer och har sedan 2006 ingått som ett delägt bolag i Voith Hydro-koncernen. Från 1 januari 2013 är bolaget ett helägt dotterbolag.

Finansieringen till projektet kom på plats under sommaren 2013. SEK har finansierat en större del av Voith Hydro-koncernens leveranser till projektet genom en Euler Hermes garanterad exportkredit utbyggnad av hållbar energi i Angola  garanterad exportkredit strukturerad av Voith Financial Services GmbH och med HSBC och Société Générale som arrangerande banker. Andelen svenska leveranser motiverar en finansiering till CIRR.

– Detta är ett utmärkt sätt att främja export av hållbar svensk teknologi till Angola som likt många länder i Afrika är i stort behov av bygga ut sin inhemska elproduktion och eldistribution. I dagens Angola har cirka 30 % av befolkningen tillgång till el.

Per Edlundh
Director, SEK

Affären i Angola innebär att Voith Hydro levererar och installerar fyra generatorer och turbiner samt kontrollsystem och andra tillhörande system. Det nya vattenkraftverket kommer att byggas intill den befintliga anläggningen för att utnyttja den infrastruktur som redan finns tillgänglig. Utbyggnaden av vattenkraftverket kommer att innebära att Angolas kapacitet av vattenkraft fördubblas, vilket bidrar till att uppfylla landets ambition att öka andelen el från förnyelsebara energikällor.

– Med vårt utbud, bidrar vi hållbart till den hållbara ekonomiska utvecklingen i Angola, säger Voith Hydros vd och koncernchef Roland Münch.

Projektet genomförs genom en ombyggnad av en 70 meter hög kraftverksdamm i Kwanzafloden, 18 mil sydost om Angolas huvudstad Luanda. Dammen byggdes 1964 och är 300m lång. Dess befintliga kraftverk har 4 turbiner, vilka har renoverat av Voith Hydro i fas ett av utbyggnadsprojektet. I fas två byggs ytterligare en generatorhall med fyra turbiner. I fas tre höjer man slutligen dammen med 30 meter till sammanlagt 102 meter. Därmed kommer dammen att täcka 5,5 kvadratkilometer mot tidigare 1,3 kvadratkilometer. Kapaciteten för de fyra enheterna generatorer och turbiner kommer att hamna på totalt över 700 MW.

SEK har klassat utbyggnaden som ett A-projekt, vilket innebär att det är ett projekt med potentiellt betydande miljö- och/eller social påverkan och har därför genomgått en fördjupad social och miljömässig granskning. SEK har bedömt att projektet har relativt liten påverkan på miljön då området framförallt används för fiske, som vattenreservoar, rekreation etc.

SEK:s hållbarhetsbedömning har kompletterats med uppdaterade bedömningar av den sydafrikanska konsultfirman ”SRK consulting”. En grupp med representanter från bland andra banken HSBC, MIGA och Euler Hermes har studerat projektet på plats. En särskild handlingsplan, en sk ”ESAP” (Environmental and Social Action Plan) är framtagen och innehåller tvingande och föreslagna åtgärder för att minska projektets hållbarhetsrisker. En oberoende konsult kommer årligen kontrollera att åtgärderna i ESAP genomförs och rapporteras till de berörda finansiärerna.

SEK