SEK finansierar Volvo Cars underleverantörer

SEK finansierar Volvo Cars underleverantörer

Genom samarbete med EKN och lokala banker har SEK bistått med finansiering till Volvo Cars underleverantörer.


Att kunna finansiera underleverantörer till svenska exportörer är en ny möjlighet för SEK sedan ägaren, svenska staten, 2015 ändrade SEK:s uppdrag till att SEK också kan erbjuda finansieringslösningar som indirekt främjar svensk export. SEK har under 2016 genomfört sådan typ av finansiering för en underleverantör till Volvo Cars. Bakgrunden till behovet är att det finns en relativt lång ledtid mellan att produkten från underleverantören levereras till Volvo och tills produkten är helt färdig att användas i produktion. Genom SEK:s finansieringslösning frigörs kapital , vilket är till gagn för alla parter. Samarbetet genomförs tillsammans med EKN, lokala banker, exportföretaget och underleverantören.

SEK