On-Lending

On-Lending

On-Lending innebär att SEK erbjuder finansiering till finansiella institut som exempelvis banker och leasingbolag, för att stärka svenska exportörers konkurrenskraft.


Med On-Lending kan finansiella institut erbjuda svenska exportörers slutkunder finansiering och därmed hjälpa svensk exportnäring vinna fler exportaffärer.

Fördelar med On-Lending

On-Lending kan stärka både större och mindre exportörers konkurrenskraft. I ett On-Lending avtal är det möjligt att ange flera affärer från olika svenska exportörer.

När passar On-Lending?

On-Lending används vid finansiering av nya affärer. Det kan röra sig om portföljfinansiering där flera mindre lån betalas ut under en låneram. On-Lending lämpar sig främst för mindre belopp och kortare löptider.

On-Lending måste alltid användas till ett på förhand överenskommet syfte som måste specificeras i avtalet.

Annan finansiering?

Läs mer om våra andra produkter och tjänster.

Exportkrediter

Finansiering av kundfordringar


Har du frågor om SEK?

Vi som arbetar på  Land och Bank på SEK svarar på dina frågor.

landochbank@sek.se

SEK