On-Lending

On-Lending

On-Lending innebär att SEK erbjuder finansiering till finansiella institut som exempelvis banker och leasingbolag, för att stärka svenska exportörers konkurrenskraft.


Med On-Lending kan finansiella institut erbjuda svenska exportörers slutkunder finansiering och därmed hjälpa svensk exportnäring vinna fler exportaffärer.

Fördelar med On-Lending

On-Lending kan stärka både större och mindre exportörers konkurrenskraft. I ett On-Lending avtal är det möjligt att ange flera affärer från olika svenska exportörer.

När passar On-Lending?

On-Lending används vid finansiering av nya affärer. Det kan röra sig om portföljfinansiering där flera mindre lån betalas ut under en låneram. On-Lending lämpar sig främst för mindre belopp och kortare löptider.

On-Lending måste alltid användas till ett på förhand överenskommet syfte som måste specificeras i avtalet.

Annan finansiering?

Läs mer om våra andra produkter och tjänster.

Exportkrediter

Finansiering av kundfordringar

SEK