SEK:s Exportkreditbarometer juni 2017


Fler företag anställer i Sverige än utomlands

I dag presenteras SEK:s Exportkreditbarometer med resultat från intervjuer med över 200 svenska exportföretag. I barometern framgår att fler exportföretag än i höstas ser en stigande exportorderingång och andelen företag som säger att de kommer öka antalet anställda stiger kraftigt. För första gången sedan 2013 ser vi att andelen företag som planerar att anställa i Sverige är högre än andelen som planerar att anställa utomlands.

  • Det går bra för svenskt export och det ska bli intressant att följa sysselsättningsutvecklingen framöver. Resultatet i vår barometer kan vara en indikation på att företagen i större utsträckning investerar i Sverige och kanske till och med flyttar hem produktion, säger Edvard Unsgaard, ansvarig på SEK för barometern.

EKI-indexet som sammanfattar företagens finansiella situation, behov av och tillgång till finansiering samt prisbilden för finansiering, är 55 (58). Det något lägre utfallet bottnar framförallt i att stora företag är något mindre positiva än tidigare.

  • Det något lägre utfallet bygger på att stora företag är mindre positiva än tidigare och att företagen i lägre utsträckning än tidigare tycker att tillgång och villkor förbättrats, säger Edvard Unsgaard.

Läs hela barometern här

Väntas antalet anställda i Sverige under det kommande året ha:
Ökat Oförändrad Minskat Index
Totalt 45% (31%) 47% (56%) 9% (13%) 69 (59)
Stora bolag 38% (27%) 50% (50%) 11% (16%) 63 (55)
SME 59% (40%) 41% (53%) 0% (7%) 79 (66)
Väntas antalet anställda utomlands under det kommande året ha:
Ökat Oförändrat Minskat Index
Totalt 40% (27%) 54% (65%) 6% (8%) 67 (60)
Stora bolag 41% (26%) 52% (65%) 8% (9%) 67 (58)
SME 37% (30%) 59% (65) 3% (5%) 67 (63)

 

Metod och underlag
Detta är den nionde Exportkreditbarometern sedan starten 2013. Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 210 företag svarat, 110 i gruppen för stora företag och 100 i gruppen SME. Detta ger en svarsfrekvens på 49 %.

Målgruppen är exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en

exportandel på minst 50 %. Gränsen för stora företag går vid en omsättning på minst 250 miljoner kronor och en exportandel på minst 50 %. Urvalet har gjorts slumpmässigt av SCB utifrån momsregistret. Till detta urval läggs samtliga bolag med en exportvolym på över 2 miljarder kronor. På så sätt fångar barometern upp företag som är av vikt för svensk export. Intervjuerna har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB under perioden 18 april till 16 maj.

Om AB Svensk Exportkredit (SEK)
AB Svensk Exportkredit finansierar svensk export och lånar ut pengar direkt till svenska exportföretag och vi hjälper svenska exportföretag att vinna exportaffärer genom att erbjuda deras kunder finansiering. Med en exportkreditfinansiering kan köparen erbjudas långa kredittider. SEK ägs till 100 % av svenska staten och har ett samhällsuppdrag att genom finansiering främja svensk exportnäring. Under 2016 lånade SEK ut sammanlagt 54,8 miljarder svenska kronor.

Kontaktperson
Edvard Unsgaard
070-621 84 88

SEK