Ägaranvisning och ekonomiska mål beslutade av SEK:s årsstämma


SEK:s årsstämma har idag 2015-04-28 beslutat om en reviderad ägaranvisning och reviderade ekonomiska mål.

Läs dem här:

Ägaranvisning

Ekonomiska mål

SEK