Catrin Fransson, ny vd på SEK


I samband med årsstämman idag 28 april tillträdde Catrin Fransson som vd för SEK.

– Jag ser mycket fram emot arbetet på SEK. Jag har lärt känna SEK som en organisation med många kompetenta medarbetare som har stor erfarenhet och kunskap om internationell finansiering. SEK ska fortsätta bistå den svenska exportnäringen med hållbar långfristig finansiering.

SEK har idag framförallt de 100 största svenska exportföretagen som kunder.

– Vår ambition ska fortsatt vara att skapa nytta och trygghet för våra kunder genom vår marknadskompletterande roll i samverkan med andra aktörer. Vårt uppdrag är tydligt: vi ska säkerställa att den svenska exportnäringen har tillgång till stabil, långfristig och hållbar finansiering. Vi har under åren jobbat med de största bolagen och vi ska fortsätta leverera förstklassiga finansiella lösningar för dem. Men jag vill också gärna se att vi kan göra mer även för de medelstora företagen, säger Catrin Fransson.

 

 

SEK