Catrin Fransson ny VD på SEK


SEK:s styrelse har utnämnt Catrin Fransson till ny VD för AB Svensk Exportkredit (SEK). Hon är idag Chef för Group Products och ledamot i koncernledningen på Swedbank. SEK:s styrelse vill genom tillsättandet av Catrin Fransson bibehålla och utveckla SEK:s ställning som en förstklassig förmedlare av finansiering till den svenska exportnäringen.

– Vi vill fortsätta att förstärka den fokusering på kunderna som redan påbörjats. Vi har sökt efter en person som har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn och som har starka ledaregenskaper och affärsfokus. Catrin Fransson har en dokumenterad förmåga att utveckla alla beståndsdelar i finansiella företag, säger SEK:s ordförande Lars Linder-Aronson.

Under de senaste åren har Catrin Fransson varit en del av Swedbanks koncernledning. Hon har bland annat ansvarat för den norra regionen inom Swedbank. År 2007 utsågs hon till chef för kunderbjudanden med ansvar för affärsutveckling. 2010 utnämndes hon till chef för den svenska bankrörelsen, då det största affärsområdet inom Swedbank, med ansvar för 5000 personer. I år utnämndes hon till Chef för Group Products, med ansvar för Swedbank-koncernens produkter och tjänster, inom in- och utlåning, kort och betalningar, kapitalförvaltning samt försäkringar. Rollen innefattar ansvaret för merparten av Swedbanks dotterbolag med 1400 anställda i Sverige och 600 anställda i de tre baltiska länderna. Nu blir hon den första kvinnliga VD:n i SEK:s drygt 50-åriga historia.

– Jag känner ett stort engagemang för SEK:s uppdrag att stärka den svenska exportnäringen genom att säkerställa långfristig och konkurrenskraftig finansiering. För mig personligen erbjuder SEK ett intressant och utvecklande nästa steg, säger Catrin Fransson.

– SEK:s nya VD har en lång och framgångsrik erfarenhet från ledande befattningar i ett av Sveriges största finansiella företag. Hon har goda personliga egenskaper, samtidigt som hon har en relevant professionell erfarenhet som passar mycket bra för SEK, säger SEK:s ordförande Lars Linder-Aronson.

Catrin Fransson kommer att tillträda i samband med SEK:s årsstämma den 28 april 2014. Peter Yngwe kommer som tidigare meddelats att kvarstå som VD till årsstämman i april 2014.

CV Catrin Fransson

2013-   Chef för Group Products Swedbank 2010-2012  Chef för Svensk bankrörelse, Swedbank 2007-2010  Chef för Kunderbjudande och Produkter, Svensk bankrörelse, Swedbank 2004-2007  Regionchef för Norra regionen, Swedbank 2003-2004  Lokalbankschef Stockholm, Föreningssparbanken 2000-2002  Chef för CRM, Swedbank Markets 1997-2000  Kontorschef, Föreningssparbanken  1983-1986 Civilekonom, Högskolan i Luleå

Fakta om SEK

Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK har en marknadskompletterande roll och skapar nytta och trygghet för sina kunder genom oberoende, specialisering och kompetens inom internationell finansiering. Under de drygt 50 år som gått sedan SEK grundades har företagets roll varit att stärka den svenska exportnäringen genom finansieringslösningar. SEK:s nyutlåning 2012 var 56,2 miljarder kronor och SEK:s totala tillgångar var vid utgången av 2012 ca 313 miljarder kronor. SEK har gått med vinst varje år sedan grundandet 1962 och utdelning år 2012 var drygt 212 miljoner kronor till ägaren svenska staten.

Kontakt

Edvard Unsgaard, Kommunikationschef, SEK +46 8-613 84 88
Lars Linder-Aronson, Styrelseordförande, SEK +46 8-613 83 00

SEK