De nominerade SEK:s Exportpris 2013


På onsdag den 4 december delar Svensk Exportkredit i samarbete med tidningen Fokus ut SEK:s Exportpris 2013 till nästa stora exportsuccé. Priset delas ut på Operan i Stockholm i samband med ett seminarium.

De nominerade företagen 2013 är:

Sweco – teknikkonsult

En av Sveriges största exportbolag av tjänster. Swecos arbete bidrar till ett samhälle i balans, företaget har marknadens bredaste tjänsteutbud inom infrastruktur, industri och byggnad. Omsatte 2012 8,8 mdr varav 10 procent av omsättningen är export. Verkar i utvecklingsländer och ligger långt fram avseende innovation och hållbarhet.

Antal anställda: 9000 i Norden och i centrala och östra Europa

Envac – avfallshantering Envac AB är ett svenskt företag med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering, och ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Envac uppfann sopsugen, dvs vakuumteknik för avfallshantering, i början av 60-talet.Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Systemet samordnas med installation av övrig infrastruktur, som t.ex. elektricitet, avlopp och vatten. Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering och har 38 kontor i 21 länder Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika och Australien. Omsatte 2012 1,1 mdr.

Antal antällda: 600

Elekta – medicinteknik

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt mjukvarusystem som syftar till att höja effektiviteten i arbetsflödet inom cancervården. främst tillverkar strålkniven Leksell Gamma Knife för behandling av tumörer. Företaget är grundat av neurokirurgen Lars Leksell 1972 och sprunget ur hans och fysikern Börje Larssons arbete med att behandla hjärntumörer med hjälp av gammastrålning. Omsatte 2012  9,2 mdr.

Antal anställda: 3 500

Juryn består av: Peter Yngwe, vd SEK, Annica Eklund, vd Bolon, Martin Ahlquist, chefredaktör Fokus, Karin Lepasoon, vice vd Skanska, Olof Faxander, vd Sandvik och Johanna Frelin, vd Hyper Island.

SEK