DEBATT: SEK prioriterar exportföretag i Jönköping


Handel med omvärlden är viktigt för Sveriges tillväxt. Exporten står för ungefär 45 procent av Sveriges BNP och sysselsätter cirka 1,3 miljoner personer. Jönköpings läns 1500 exportföretag står för en stor del av svensk export. Kemiska produkter och läkemedel, elektronikvaror, metallvaror och maskiner utgör en betydande del av exporten. Faktum är att Jönköping är Sveriges fjärde största exporterande län (sett till exportandel).

Jönköpings näringsliv sticker ut på flera sätt. Det finns ett bra lokalt företagsklimat och en hög andel internationellt inriktade företag. Enligt Tillväxtverket finns det också en hög tillväxtvilja hos småföretag i Jönköping. Viljan att växa ökar med storleken på företaget.

Det är positivt att fler bolag växer, även utanför Sveriges gränser, men internationell handel medför också utmaningar. Enligt Svenskt Näringslivs utvärdering av regeringens exportstrategi är finansiering företagens största hinder vid export. De anser att finansieringsfrågorna bör ges en ökad roll i exportfrämjandet.

Svensk Exportkredit (SEK) ägs av staten och vårt uppdrag är att finansiera svensk exportnäring. Men även att stärka företagens konkurrenskraft genom att erbjuda lån till deras kunder som vill köpa svenska produkter och tjänster. Vi ser en stor potential i Jönköpings län som vi identifierat som ett prioriterat län i Sverige när det kommer till exportsatsningar.

Affärer över nationsgränser kräver kompetens och resurser. Med utlåning till 75 länder har SEK en bred erfarenhet om internationell finansiering. Därtill ett omfattande samarbete med svenska och internationella banker. Dessa fördelar kan nyttjas i betydligt högre utsträckning än idag, av exportföretagen i Jönköping.

När affärsverksamhet sker över nationsgränser blir det ännu viktigare för företagen att stärka sin konkurrenskraft. Det kräver så väl kompetens som resurser. Detta bekräftas av SEK:s undersökning Exportkreditbarometern som visar att just konkurrenskraften har störst betydelse för att en exportaffär ska bli av. När svenska företag kombinerar pris och kvalitet med hög kunskapsnivå och innovationskraft står vi oss väl i konkurrensen med utländska aktörer.

En annan utmaning för exportörer är att hitta rätt i djungeln av offentliga aktörer som ger stöd till företag inom affärsutveckling, internationalisering och finansiering. Ett svar på det är Regional Exportsamverkan Beglobal.nu i Jönköping, som syftar till att underlätta exporten för företag genom principen ”en dörr in”. Företagen ska inte behöva ringa runt för att få svar på sin fråga. En kontakt räcker, sen samordnar vi exportfrämjare oss så att företaget får hjälp av rätt person i rätt organisation.

SEK finns till för alla medelstora och stora exporterande bolag i hela Sverige. Men vi ska samtidigt bidra där vi gör största möjliga nytta. Enligt vår kartläggning finns stor potential, främst bland medelstora bolag, i just Jönköping.

Enligt en studie från forskare på Jönköping International Business School behöver exportfrämjandet vara flexibelt och inte bara fokusera på mindre företags inträde på utländska marknader utan kanaliseras mot företag som redan visat exportförmåga, men som inte kunnat exportera på kontinuerlig basis. Detta stärker oss i vår övertygelse att satsa på Jönköping.

Vårt löfte är att göra allt vi kan för att exportföretag i Jönköping ska få de lån, löptider och valutor de behöver för att vara konkurrenskraftiga ute i världen.

Annette Johansson och Jens Breaum, kundansvariga på SEK för Jönköpings län

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 55 09

Maila Catharina

Till SEK:s pressrum

SEK