DEBATT: SEK prioriterar exportföretag i Värmland


Handel med omvärlden är viktigt för Sveriges tillväxt. Exporten står för ungefär 45 procent av Sveriges BNP och sysselsätter cirka 1,3 miljoner personer. Värmland är ett av de största exporterande länen i Sverige och utgör en viktig del av ekonomin. Andelen exporterande företag i länet är 17 procent. Bara Skåne, Jönköpings och Västra Götalands län har en högre andel företag som exporterar.

Den svenska basindustrin är motorn i varuexporten. Värmland domineras av export inom tre produktområden; trä, papper och metall. Företagen i dessa branscher har skapat många arbetstillfällen och är viktiga för den fortsatta utvecklingen i länet. Hälften av Värmlands små och medelstora företag vill växa vilket är en högre andel än tidigare. Det är också fler som planerar att nyanställa, enligt en kartläggning från Almi.

Vi på Svensk Exportkredit (SEK) finansierar exporterande företag och utländska köpare av svenska varor och tjänster, och ser stor potential i Värmland. Därför har vi valt ut Värmland som ett av fem prioriterade län i Sverige. De andra är de tre storstadsregionerna samt Östergötland.

SEK ägs av staten och erbjuder finansieringslösningar för både svenska exportörer och internationella köpare av svensk export. Vi har lång erfarenhet av internationell finansiering och ett omfattande samarbete med andra exportfrämjande aktörer och med svenska och internationella banker, som gynnar svenska exportörer och deras kunder.

Det är positivt att fler bolag växer och går på export, men internationell handel medför också utmaningar. Enligt Svenskt Näringslivs utvärdering av regeringens exportstrategi är finansiering företagens största hinder vid export. De anser att finansieringsfrågorna bör ges en ökad roll i exportfrämjandet.

En annan utmaning för svenska exportörer är att vara tillräckligt konkurrenskraftiga. SEK:s Exportkreditbarometer från juni 2018 visar att konkurrenskraften har störst betydelse för att en exportaffär ska bli av. När svenska företag kombinerar pris och kvalitet med hög kunskapsnivå och innovationskraft står vi oss väl i konkurrensen med utländska aktörer. SEK:s roll är att bidra med finansieringslösningar som stärker svensk exportnärings konkurrenskraft.
Ytterligare en utmaning för exportörer har varit att hitta rätt bland de många offentliga aktörer som på olika sätt ger stöd till företag inom affärsutveckling, internationalisering och finansiering. Ett svar på det är regionala exportsamarbeten som nu etableras runt om i landet.

Den 15 augusti invigs Regional exportsamverkan i Värmland. Syftet är att underlätta exporten för företagen genom principen ”en dörr in”. Det innebär att oavsett vilken aktör ett företag vänder sig till så ska de få hjälp att komma i kontakt med relevant aktör.

I Regional exportsamverkan Värmland ingår förutom SEK även Almi, Tillväxtverket, Enterprise Europe Network (EEN), Business Sweden, Exportkreditnämnden (EKN), verksamt.se/varmland och Region Värmland. Tillsammans bidrar vi till att fler företag kan börja exportera och att de företag som redan exporterar kan bredda sin försäljning ytterligare.

Björn Olsson, kundansvarig på SEK för Värmlands län

Kontakta SEK:s Utlåning

När du har frågor om SEK:s finansieringslösningar.

Till SEK:s kontaktpersoner

Nyhetsarkiv

Du hittar alla nyheter och pressreleaser i SEK:s nyhetsarkiv.

Till arkivet

SEK