Delårsrapport 2 2017: Svensk ekonomi går starkt


Den svenska exportindustrin har haft en hög aktivitet med ökad export under det första halvåret. Under det första halvåret har SEK:s arbete med att bredda affären med befintliga kunder samt attrahera nya kunder gett goda resultat. Nyutlåningen har under det andra kvartalet varit högre än samma kvartal föregående år och uppgår till Skr 31,2 miljarder (15,3). Totalt har nyutlåningen under det första halvåret uppgått till Skr 48,7 miljarder (36,4).

– Nyutlåningen fördelas mellan olika typer av finansieringslösningar samt till såväl nya som befintliga kunder vilket stämmer väl med SEK:s strategi att bredda affären. Under det andra kvartalet har SEK genomfört ett antal större exportkrediter. Att exportörerna väljer exportkrediter trots en gynnsam kapitalmarknad påvisar att det svenska exportkreditsystemet är konkurrenskraftigt, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

SEK har under det första halvåret medverkat på fem olika delegationsresor. Resorna har gått till Brasilien, Colombia, Indien, Indonesien och Kina och det gemensamma temat har varit miljöteknik samt utvecklingen av så kallade hållbara städer.

– Sverige ligger i framkant inom flera viktiga områden när det gäller hållbar stadsutveckling och SEK arbetar tillsammans med såväl exportföretagen som övriga organisationer inom Team Sweden för att säkerställa konkurrenskraften i det svenska erbjudandet, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Räntenettot för det första halvåret uppgick till Skr 852 miljoner (830). Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till Skr 486 miljoner (461).

– SEK är fortsatt väl förberedda att bistå den svenska exportnäringen med finansieringslösningar och därigenom stödja den svenska exportens konkurrenskraft, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Första halvåret 2017 (Jämfört med första halvåret 2016)

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 48,7 miljarder (36,4)
  • Räntenettot uppgick till Skr 852 miljoner (830)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 486 miljoner (461)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 371 miljoner (360)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,3 procent (4,3)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 21,5 procent vid periodens slut (12/2016: 25,1)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 93 (90)

För mer information, kontakta:
Petra Könberg, Chef Marknad & Affärsutveckling
0761 49 83 09

Läs hela delårsrapporten här. 

SEK