Delårsrapport 3 2015: Brasilien-affären påskriven under tredje kvartalet - vår största affär någonsin


SEK har under det tredje kvartalet skrivit på finansieringsavtalet för försäljningen av Gripen till Brasilien från Saab. Det är den största utlåningsaffären någonsin för SEK och omfattar motsvarande totalt Skr 41,9 miljarder. SEK finansierar hela affären och EKN garanterar betalningarna under lånet. Utbetalningarna kommer att ske successivt under ett flertal år.

–          Brasilien-affären är ett gott betyg till svensk industri och det svenska exportkreditsystemet. Det är positivt att affären skapar nya arbetstillfällen i Sverige. Jag känner mig stolt över att vi har kunnat bidra till denna affär, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Den totala nyutlåningen, inklusive avtalade ej utbetalda lån, efter årets första nio månader 2015 var därför också mycket högre än efter motsvarande period 2014, Skr 83,0 miljarder jämfört med Skr 42,8 miljarder.

På de finansiella marknaderna har läget försämrats under sommaren och inledningen av hösten med bland annat stora börsfall, stora kapitalströmmar från tillväxtmarknader och osäkerhet avseende den amerikanska centralbankens eventuella räntehöjningar. Det har lett till en ökad volatilitet med större osäkerhet och med vidgade kreditspreadar som följd.

–          Under tredje kvartalet har många svenska exportföretag vänt sig till oss för finansiering. Vi har också fortsatt att utveckla vårt erbjudande mot medelstora företag, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Resultatet under årets första nio månader är stabilt och vi har en god kapitalisering. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 20,8 procent vid periodens slut (16,9 vid utgången av 2014) och vi har också en likviditetsberedskap som möjliggör fortsatt hög nyutlåning, även vid försämrade marknadsförhållanden.

Resultat januari-september 2015

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 83,0 miljarder (42,8)
  • Räntenettot uppgick till Skr 1 234 miljoner (1 127)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 1 193 miljoner (1 126)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 927 miljoner (874)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,5 procent (7,5)
  • Utestående offertvolym uppgick till Skr 64,3 miljarder vid periodens slut (78,4 vid utgången av 2014)
  • Kärnprimärkapitalrelationen var 20,8 procent vid periodens slut (16,9 vid utgången av 2014)

Läs mer i bifogad rapport här.

Kontakt: Edvard Unsgaard

Kommunikationschef, + 46-8-613 84 88

SEK