NYHET: Hélène Westholm och Eva Nilsagård nya ledamöter i SEK:s styrelse


Från vänster i bild: Hélène Westholm och Eva Nilsagård

På SEK:s årsstämma den 24 april valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Eva Nilsagård och Hélène Westholm.

Eva Nilsagård är civilekonom och grundare och vd för Nilsagård consulting. Förutom ledamot i styrelsen valdes Nilsagård även in som ledamot i SEK:s Revisionsutskott.

Hélène Westholm är civilekonom och Investment director på Näringsdepartementet. Förutom styrelseledamot i SEK:s styrelse, beslutade stämman att utse Westholm till ledamot i SEK:s Ersättningsutskott samt till ledamot i SEK:s Revisionsutskott.

Susanne Lithander och Lotta Mellström avgick ur styrelsen.

SEK:s styrelse

Lars Linder-Aronson (ordf.)
Cecilia Ardström
Anna Brandt
Reinhold Geijer
Hans Larsson
Ulla Nilsson
Eva Nilsagård
Hélène Westholm

SEK