Event: Överskott på kapital men underskott på klimatinvesteringar – hur hjälper vi pengarna att hitta rätt?


FULLBOKAT!

Välkommen på konferens om hur ett fossilfritt samhälle ska finansieras! Dagen arrangeras av Fossilfritt Sverige och Svensk Exportkredit.

Sverige ska vara ett föregångsland med en hållbar strategi som stärker landets exportnäring. Den historiska klimatförändring vi befinner oss i, innebär både utmaningar och möjligheter för den svenska finanssektorn. Klimatsmarta investeringar skapar nya exportmöjligheter för svenska företag. Klimatpolitik är exportpolitik!

Aktuella och insatta gäster kommer att diskutera hur kapital kan styras till de stora investeringar som krävs för att uppnå klimatmålet och vilka verktyg som finns för att minimera risken för investerare. Vilken roll kan exempelvis staten spela, och vilken potential finns det i pensionsfonderna?

Konferensen är nu FULLBOKAD. Men du följa dagen via Fossilfritt Sveriges Facebooksida.

Här kan du se programmet

När: Tisdag den 4 december kl. 09.30-16.00
Plats: Sheraton Hotel, Stockholm

SEK