PRESSMEDDELANDE: Exportföretag får ökade finansieringsmöjligheter


Pressmeddelande från Almi, 22 januari 2018

Almi tecknar avtal med SEK som möjliggör en utökad utlåning till exporterande svenska företag om 500 miljoner kronor.

Den samlade varu- och tjänsteexporten i Sverige uppgår till närmare 50 procent av BNP. Välståndet i Sverige är beroende av en fortsatt stark export. För att svensk export ska forsatt utveklas starkt och inte tappa konkurrenskraft behöver fler små och medelstora företag både våga och vilja exportera. En viktig förutsättning är att det finns goda finansieringsmöjligheter för företag med möjlighet att växa genom expansion på utländska marknader.

I december tecknades ett avtal mellan Almi och SEK som möjliggör en utökad utlåning till exporterande svenska företag. Avtalet innebär att SEK tillhandahåller en kreditram om upp till 500 miljoner konor till Almi. Lånen erbjuds genom Almis organisation och kreditramen kan tillämpas vid låneavtal mellan Almi och exporterande små och medelstora företag.

– Avtalet ger ökade finansieringsmöjligheter för exporternde företag. Det är också ett bra exempel på hur statliga bolag kan samverka för att ytterligare stärka svenska företags möjligheter att konkurrera på internationella marknader, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.


Kontakt

Almi
Lars Mårdbrant 070-314 34 34 lars.mardbrant@almi.se

SEK
Petra Könberg 0761-49 83 09 petra.konberg@sek.se

Om Team Sweden

SEK är en av flera aktörer inom Team Sweden som skapats utifrån regeringens exportstrategi.

Läs mer om Team Sweden här


Om SEK

Läs mer om SEK, om våra kunder och produkter och hur vi arbetar med svensk export.

Läs mer om SEK här

SEK