Fakta för kunder om samarbetet mellan SEK och Bank of China


AB Svensk Exportkredit och Bank of China har ingått ett avtal för finansiering av miljöprojekt och svensk miljöteknik i Kina. Avtalet omfattar 100 miljoner Euro.

Genom avtalet vill AB Svensk Exportkredit och Bank of China gemensamt bidra till utvecklingen av nya hållbara lösningar för att möta utmaningar kring klimatförändringar och miljöförstöring och samtidigt främja en hållbar ekonomisk tillväxt, ansvarsfullt företagande och nya arbetstillfällen, både i Kina och i Sverige.

Avtalet innebär att AB Svensk Exportkredit finansierar Bank of China som i sin tur tillhandahåller lån till kinesiska köpare av svenska varor och tjänster. Miljöprojekt och svensk miljöteknologi ska uppfylla kriterier för ”Eco Innovation” vilka definieras i EU:s handlingsplan för miljöinnovation.

Här finns mer information och fakta om samarbetet mellan SEK och Bank of China. Läs mer i faktabladet om avtalet och var man ska vända sig om man är intresserad av att få tillgång till finansiering. I dokumentet affärsprocessen finns också mer fakta om processen.

Faktablad

Affärsprocessen

 

Välkommen att höra av dig vid frågor via SEK:s växel på 08-613 83 00

eller till Edvard Unsgaard, Kommunikationschef, 0706-21 84 88

 

SEK