Företagarna kommenterar SEK:s Exportkreditbarometer


Företagarnas har kommenterat SEK:s Exportkreditbarometer. Läs kommentarerna här.(länk)
2013-12-02 Mindre exportbolag står för jobbtillväxten på hemmaplan

Exportföretagen fortsätter att vara försiktigt optimistiska. Det visar SEK:s Exportkreditbarometer som presenteras idag. Företagen – såväl stora som små och medelstora – säger att orderingången har ökat och att den väntas öka ytterligare. Det kommer leda till en positiv sysselsättningsutveckling i Sverige under det närmaste året.

Medan de stora företagen väntas öka antalet anställda utomlands väntas de mindre företagen anställa både utomlands och i Sverige. Det är med andra ord de mindre bolagen som väntas stå för jobbtillväxten i Sverige.

Exportkreditindex ligger kvar på 55, vilket indikerar att företagen upplever en förbättring av sin finansiella ställning samt ser ett ökat behov av finansiering (en siffra över 50 indikerar förbättring/ökning). Det som drar ner siffran är att villkoren till finansiering har försämrats. Företagen uppger också att finansiering är en av de viktiga faktorerna för att en exportaffär ska bli av. En tredjedel av företagen säger att de har tackat nej till en exportaffär på grund av finansieringsskäl. Det visar på vikten av finansiering.

– De små och medelstora företagen har upplevt en sämre tillgång till finansiering de senaste sex månaderna men förväntar sig en bättre tillgång till finansiering framöver, säger Marie Giertz, Chefsekonom på Svensk Exportkredit. Det finns med andra ord en risk att vissa exportaffärer, och i förlängningen jobbtillväxten, hotas om inte de mindre företagens förväntningar om en bättre tillgång till finansiering införlivas.

Om barometern

SEK:s Exportbarometer kom ut första gången i juni 2013. Den syftar till att öka kännedomen om svenska exportföretags finansieringsbehov och möjligheter, samt vilket betydelse dessa faktorer har för exporten. Barometern är också en viktig indikator för exportkonjunkturen och i decemberbarometern har 244 företag svarat på enkäten. Läs hela SEK:s exportbarometer här, (länk).

Om SEK

AB Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK har en marknadskompletterande roll och skapar nytta och trygghet för sina kunder genom oberoende, specialisering och kompetens inom internationell finansiering. SEK:s nyutlåning 2012 var 56,2 miljarder kronor.

Kontakt

Marie Giertz, Chefsekonom, +46 8-613 83 32
Edvard Unsgaard, Kommunikationschef, SEK +46 8-613 84 48

SEK