PRESSMEDDELANDE: Kallelse till årsstämma 24 april 2018


Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
SE-103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
SE-100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315.

Tid: Tisdagen den 24 april 2018 klockan 13:00
Plats: Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-63, 7 tr. Stockholm.

Ladda ner hela kallelsen till årsstämma här

Revisorsyttrande insynslagen

Mer om SEK:S styrelse och ledning

Om SEK:s styrelse

Bolagsstyrning på SEK

SEK