Kallelse till extra bolagsstämma 2016-01-21


Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
SE-103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
SE-100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315.

Tid
:   Torsdagen den 21 januari 2016 kl. 12.45.
Plats: Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-63, 7 tr., Stockholm.

Läs hela kallelsen till extra bolagstämma här.

SEK