Kallelse till extra bolagsstämma 2017-11-21


Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
SE-103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
SE-100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315.

Tid: Tisdagen den 21 november 2017klockan 08:45
Plats: Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-63, 7 tr. Stockholm.

Ladda ner hela kallelsen till extra bolagstämma här


 

Mer om SEK:S styrelse och ledning

Om SEK:s styrelse

Bolagsstyrning på SEK

 

 

SEK