Makrorapport september - Hårdare vindar möter exportindustrin


Just som exportindustrin börjat få lite mer medvind har nya hårda vindar börjat blåsa upp. Det är framför allt omvärldsbilden som har mörknat. Den ökade geopolitiska osäkerheten är sannolikt en av de viktigaste förklaringarna till att tillväxtutsikterna har grusats, framför allt i västeuropa. Men det finns ljusglimtar. USA fortsätter att gå bra och svenska exportföretag åtnjuter ett förmånligt finansieringsklimat samt en svagare krona.

 

Läs vår chefsekonom Marie Giertz senaste makroutblick här.

 

SEK