Makrotublick November: Fed tvingas snegla mer på omvärlden


USA leder konjunktur- och räntecykeln men tudelningen har blivit än större. Den amerikanska centralbanken, Fed, väntas höja räntan medan nästan alla andra centralbanker fortsätter att sänka. Ränteskillnaderna stärker dollarn. Det är inte helt oproblematiskt. Fed har dock flexibiliteten att både se till arbetsmarknaden och till inflationen, vilket har möjliggjort en senareläggning av en första räntehöjning. Sedan det senaste mötet i oktober står det dock ganska klart att Fed sannolikt höjer räntan på decembermötet men frågan är hur bekväm banken är att inleda en räntehöjningscykel när alla andra centralbanker fortsätter att gasa. Den starka dollarn dämpar dessutom behovet av räntehöjningar. Sannolikt får vi under 2016 se en Fed som sneglar mer mot omvärlden och där andra centralbankers agerande får betydelse för sitt eget beslutstagande.

Läs mer i vår makroutblick här.

SEK