Makroutblick april: Räntebotten nådd


Riksbanken fortsätter att bedriva en expansiv penningpolitik, men indikerade efter sitt senaste möte ett slut på ytterligare stimulanser. Det är bra. På flera andra håll fortsätter också stimulanspolitiken, men nyttan med negativa räntor ifrågasätts allt oftare. I USA har räntehöjningscykeln inletts även om risken för snabbt stigande räntor inte ska överskattas då den stora skuldbördan i världen gör att även mycket små förändringar av det amerikanska ränteläget får märkbara konsekvenser. I Sverige kommer omsvängningen i räntepolitiken också att ske med försiktighet för att undvika en alltför stark krona. Riksbanken fortsätter med andra ord att snegla på vad andra centralbanker gör.  Att påbörja en anpassning tillbaka till nollränta är dock lämpligt.

Läs mer i vår makroutblick här.

SEK