Makroutblick april


Vi såg en vändpunkt i EMU under fjolåret och fler vårtecken indikerar att återhämtningen fortsätter. Utgångsläget är dock svagt och många tuffa utmaningar består. Lågt inflationstryck sätter press på ECB att göra mer.

Läs gärna makrorapporten här.

SEK