Makroutblick augusti: Marknadsfrossa men ingen makrokris


Det råder en stor osäkerhet kring avmattningen av Kinas ekonomi och effekterna på den globala ekonomin. Råvarupriserna har fallit, liksom börserna. Dessutom har marknaden oroats över att den första räntehöjningen i USA har närmat sig. Men börsfrossan till trots är den makroekonomiska utvecklingen inte så allvarlig att den föranleder en allvarlig kris. En räntehöjning i USAs kjuts sannolikt än en gång på framtiden. I Sverige har tillväxten varit starkare än väntat och inflationen ligger i linje med Riksbankens prognos. Det borde räcka för att Riksbanken kan avvakta ytterligare sänkningar i september, men avgörande blir marknadsutvecklingen, framför allt kronan.

Läs mer i vår makroutblick här.

SEK