Makroutblick december - oljeprischock avslutar året


När vi summerar året som gått kan vi konstatera att geopolitisk oro har varit i fokus, vilket lagt sordin på stämningen. Inflationen har återigen överraskat på nedsidan och räntorna har nått nya bottennoteringar.  USA har dock visat motståndskraft, vilket har stärkt dollarn. Året avslutades med ett kraftigt oljeprisfall och kraftiga fall i de oljeproducerande ländernas valutor. Men oljeprisnedgången är faktiskt främst en utbudschock, vilken snarare stimulerar global tillväxt än tvärtom.

Läs mer i Makroutblick december här

SEK