Makroutblick December: Räntebotten nådd


Centralbanken i USA höjde räntan med 0,25 procentenheter. Det är första höjningen sedan juni 2006. Därmed har USA lämnat nollräntepolitiken bakom sig. Det blev små reaktioner på marknaden, eftersom banken kommunicerat sina intentioner väl i förväg, så ingen bör ha blivit förvånad. 2015 går därmed till historien som ett år då centralbankerna i världen gick åt olika håll. Blickar vi framåt fortsätter tudelningen mellan å ena sidan USA och å andra sidan EMU. Men både Fed och ECB kan bli hjälpta av varandra, vilket betyder att Fed kan gå försiktigt fram med räntehöjningar samtidigt som ECB inte behöver bli lika expansiva i sin penningpolitik. I Sverige lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad på -0,35 procent och sannolikheten för att räntebotten även i Sverige är nådd har ökat.

Läs mer i vår makroutblick här.

SEK