Makroutblick februari: Ljusa exportutsikter men med utmaningar


Det råder osäkerhet i vår omvärld kring de globala tillväxtutsikterna. USA växer långsammare, Kina likaså och de oljeproducerande länderna så som Brasilien och Ryssland är i recession. Den europeiska konjunkturen har dock växlat upp och i Sverige har exportsektorn tagit fart. Och det mesta tyder på att utsikterna är fortsatt ljusa, vilket olika barometrar vittnar om. Exporten gynnas av en högre internationell efterfrågan, en svag krona och ett gynnsamt finansieringsklimat. Den norska inbromsningen skymmer dock utsikten till viss del. Och det finns betydande osäkerhet kring efterfrågeläget i USA, som är en viktig nyckel för den globala efterfrågan. Riksbanken kommer dock inte att stå i vägen för exportbolagen. Kronan och ränteläget fortsätter att vara gynnsamma.

Läs mer i vår makroutblick här. 

SEK