Makroutblick februari - Riksbanken inför negativ reporänta, sänker reporäntebanan och köper statsobligationer


Riksbanken inför negativ reporänta, sänker reporäntebanan och köper statsobligationer. Det är uppenbart att Riksbanken är bekymrad över de låga inflationsförväntningarna. Men framför allt är det den yttre pressen som sannolikt fick Riksbanken att vidta den oväntat kraftiga åtgärden. Riksbanken signalerar att man gör allt man kan för att säkra inflationsmålet. Och dörren hålls öppen för fler åtgärder.

 

Läs hela makrorapporten här. 

SEK