Makroutblick januari: Ökad oro - men ekonomin växer


Året har inletts i moll med stora börsfall och en ökad volatilitet. Men det ekonomiska läget är relativt stabilt. Många av de orosmoln som har skakat finansmarknaderna ska inte ignoreras, men de ska inte heller överskattas. Det låga oljepriset stärker köpkraften och har en positiv nettoeffekt på världsekonomin. Kina mattas av, men risken för hårdlandning ska inte heller överdrivas. Det är viktigt att göra skillnad på börsen och på den reala ekonomin. Kinas ledarskap har också verktyg för att motverka en djupare avmattning. Och risken för att USA stramar åt ekonomin för snabbt och för mycket torde också vara begränsad.

Läs mer i vår makroutblick här.

SEK