Makroutblick januari: Skillnaderna accentueras


De globala tillväxtprognoserna revideras ner, vilket beror på en sämre utveckling på de flesta håll i världen. Undantaget är USA. Här revideras snarare prognoserna upp. Att USA leder konjunkturcykeln syns i ökade skillnader mellan USA och övriga världen på flera sätt. Tydligast är kanske den starka dollarn som  drivs av skillnader i tillväxt och räntor och den trenden kommer bestå ett tag till. Med ECB:s nya gigantiska penningpolitiska stimulanspaket fortsätter räntorna i EMU-området ner och euron försvagas. Läs mer i vår senaste makroutblick.

SEK