Makroutblick juni: Riksbanken bör avvakta


Det finns skäl för Riksbanken att sitta still i båten och lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent på sitt möte den 1 juli. Inflationen är visserligen låg men den ligger i linje med Riksbankens prognos och inflationsförväntningarna har vänt upp. Det som talar emot är att kronan har stärkts sedan deras senaste möte. Kronan är idag starkare än i februari när Riksbanken införde negativ reporänta. Men kronförstärkningen har inte varit dramatisk samtidigt som även Riksbanken inser att marginalnyttan med ytterligare sänkningar är liten. Det pågående Greklandsdramat är en riskfaktor som Riksbanken bevakar noggrant. Om det blir en ny eurofrossa kommer sannolikt kronan stärkas påtagligt mot euron, vilket kan få Riksbanken att vidta extraordinära åtgärder. Risken är låg, men ska inte underskattas. Läs mer i vår makroutblick här.

SEK