Makroutblick mars: Omvärlden viktig för Sverige


Svensk ekonomi har fortsatt att imponera. 2015 blev BNP-tillväxten 4,1 procent att jämföra med 1,5 procent för EMU och knappt 2 procent för USA. Den globala tillväxten ser ut att hamna på strax över 3 procent. Blickar vi framåt står Sverige fortfarande väl rustat men en svagare omvärldsbild kommer sannolikt dämpa utsikterna, vilket inköpschefsindex bekräftar. Utsikterna för svensk ekonomi är ljusa, men svensk industri kan inte stå emot en svagare omvärldsbild. I ett längre perspektiv är den ökade världshandeln en viktig del för global tillväxt. Utmaningarna för världen är att fortsätta att tro på ökad handel och att begränsa inslag av ökad protektionism med olika handelshinder.

Läs mer i vår makroutblick här.

SEK