Makroutblick oktober-inflation pressar Riksbanken


Inflationen i september föll mer än väntat och ligger flera tiondelar lägre än vad Riksbanken hade räknat med. Dessutom har omvärldsbilden förmörkats och ECB har sänkt räntan till nära noll. Det finns med andra ord starka skäl för Riksbanken att följa efter och sänka räntan ytterligare med 15 till 20 punkter från dagens 0,25 procent på sitt möte den 27 oktober.

 

Läs vår makroutblick här.

SEK