Makroutblick Oktober: Riksbankens beslut väger jämnt


Den svenska ekonomin fortsätter att växa och flertalet indikatorer bekräftar en relativt ljus bild av svensk ekonomi. Inflationen är visserligen fortfarande mycket låg men den ligger i linje med Riksbankens prognos. Även inflationsförväntningarna har vänt upp. Dessutom har läget på de finansiella marknaderna stabiliserats sedan mötet i början av september. Det som däremot kan få Riksbanken att vidta ytterligare åtgärder är att kronan har stärkts. Det blir till slut ett spel om vad andra centralbanker gör och hur det påverkar kronan som kommer fälla avgörandet. I nuläget väger beslutet jämnt mellan att bedriva en oförändrad penningpolitik eller att vidta fler expansiva åtgärder. Sannolikt är dock kronförstärkningen hittills inte tillräckligt stor för att Riksbanken ska sänka räntan eller utöka obligationsköpen. Men riskerna är på nedsidan och dörren hålls öppen för fler åtgärder.

Läs mer i vår makroutblick här.

SEK