Makroutblick september: Globalt tema - Låga räntor längre


Modest tillväxt, låg inflation och låga räntor fortsätter att vara temat ytterligare ett tag framöver. Det har stärkts av de senaste makroindikatorerna. Centralbanken i USA lät räntan ligga stilla och sannolikheten att räntehöjningen skjuts framåt i tiden har ökat. Dessutom fortsätter resten av världen med mer av centralbanksstimulanser. Sannolikheten för att den svenska Riksbanken behöver vidta fler stimulansåtgärder har också ökat efter att Norges bank har sänkt räntan, liksom att kronan har gått något starkare och råvarupriserna har fortsatt att falla. I övrigt ser det dock relativt starkt ut för svensk ekonomi. Svensk industri och export har gynnats av att den europeiska konjunkturen har stärkts. Kronan har också gynnat svensk konkurrenskraft men den stimulansen går inte att räkna hem i det långa perspektivet. På sikt kommer kronan att stärkas även om Riksbanken i det korta perspektivet försöker försvaga kronan.

Läs mer i vår makroutblick här.

SEK