NOMINERAD: Årets Företagarbarometer 2018, Årets nykomling


Bilaga i Dagens Industri 1 oktober 2018

Hållbar finansiering i fokus på Svensk Exportkredit

Svensk Exportkredit, SEK, lånar ut pengar till den svenska exportnäringen och deras kunder utomlands. Att säkerställa tillgången till hållbara finansiella lösningar för landets exportnäring är något som skapar en intern stolthet hos organisationens 250 medarbetare.

SEK är ett statligt bolag med ett viktigt uppdrag – att finansiera den svenska exportnäringen. De finansierar bland annat projekt som främjar övergången till en klimatsmart ekonomi, så kallad Grön utlåning. SEK:s HR-partner Anna Rattfeldt berättar:
– Ett exempel är när vi finansierade svensk spetsteknologi i Norges första och världens största anläggning för flytande biogas. Råvaran är självdöd fisk som tillsammans med skogsavfall processas till flytande biogas, säger Anna.

Tydlig framåtanda

Det samhällsviktiga uppdraget som präglar SEK är vad som lockade Isak Johansson hit för drygt ett år sedan.
– SEK har lång erfarenhet och djup kompetens av internationella affärer och ett stort nätverk vilket är tydligt i vår affär. Jag får också möjlighet att få använda mina kunskaper i finansiell matematik i ett litet bolag med korta beslutsvägar och tydlig framåtanda, säger Isak.

Hans roll som finansiell riskanalytiker går ut på att hantera de ekonomiska riskerna som SEK ställs inför. Det handlar dels om att identifiera vilka riskerna kan vara – kvantifiera och analysera och dels att eventuellt vidta åtgärder.
– Ett exempel kan vara ränterisken, som jag ansvarar för. Min roll går bland annat ut på att se till att vi håller oss inom våra limiter på området, säger Isak.

Fokus på studenter

Sedan tre år tillbaka har Anna arbetat som HR-partner på SEK. Tidigare har hon jobbat på flera olika delar inom bolaget, bland annat med krediter på utlåningssidan. En del av hennes nuvarande roll handlar om att stärka bolagets arbetsgivarvarumärke. SEK besöker också de olika universitetens arbetsmarknadsdagar för att få träffa potentiella framtida medarbetare.
– Vi har ett ökat fokus på att stärka vår synlighet gentemot studenter. Idag kommunicerar vi mycket i våra egna kanaler såsom webbsida och LinkedIn. Det gör också att vi kan mäta och skräddarsy våra budskap mot relevanta målgrupper. Internt arbetar vi också med att lyfta SEK:s medarbetare i våra olika kanaler för att skapa en större stolthet och kunskap för det arbete vi gör, säger Anna.

Utvecklingsmöjligheter

Inom SEK finns många utvecklingsmöjligheter. Dels genom intern jobbrotation och dels genom nätverket Swedish Export Academy. Satsningen är ett samarbete mellan SEK, Business Sweden och Exportkreditnämnden.
– Det är ett gemensamt utbildningsprogram som syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan dessa tre organisationer. Deltagarna får möjlighet att utveckla sin kompetens genom att fördjupa sig i hur vi arbetar, säger Anna.

Många som arbetar på SEK är specialister inom sitt område. Det gör arbetsplatsen full av kunskap som man gärna delar med sig av.
– När jag började här märkte jag direkt att kulturen är väldigt hjälpsam. Vill man gå in till vd eller chef så står dörren alltid öppen, säger Isak.


Om Isak och Anna

Namn: Isak Johansson
Titel: Finansiell riskanalytiker
Utbildning, skola och examensår: Teknisk fysik, KTH, examen 2018.
Råd till studenter: ”Utnyttja arbetsmarknadsmässorna på ditt universitet”
Hur gör du för att hämta inspiration? ”Jag läser gärna biografier”
Därför borde unga söka sig till SEK: ”Om man vill utvecklas och samtidigt känna att man jobbar för någonting viktigt!”

Namn: Anna Rattfeldt
Titel: HR-partner
Utbildning, skola och examensår: Magister i företagsekonomi, Uppsala universitet, examen 2003.
Råd till studenter: ”Satsa på det du tycker är roligt, då presterar du bäst”
Mitt viktigaste karriärval: ”Att vara nyfiken!”
Hur gör du för att hämta inspiration? ”Möten, nya platser, samtal och böcker”
Det här visste du inte om SEK: ”Sedan flera år samarbetar vi framgångsrikt med Jönköpings International Business School (JIBS) i Masterprogrammet Applied International Marketing.”

SEK