Nya revisorer i SEK


Vid årsstämman idag har SEK:s ägare beslutat att välja Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB som ny revisor.

SEK