PRESSMEDDELANDE: Nytt samarbete mellan Almi och EKN gör finansiering av export lättare


Pressrelease från Almi & EKN 2018-06-04

EKN försäkrar kreditrisken – Almi ger lån.

Tillsammans blir detta en oslagbar kombination vid exportaffärer.

– Almi och EKNs samarbete gör att vi tillsammans kan erbjuda finansiering av exportaffärer som idag inte blir av på grund av att ingen kan finansiera dem, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN.

– Kombinationen av EKNs garantier och Almis lån ger fler tillväxtföretag möjlighet att sälja på internationella marknader, säger Göran Lundwall, vd på Almi.

Målet med samarbetet mellan EKN och Almi är att underlätta små och medelstora företags exportsatsningar.

I dag finns en hel del finansieringsmöjligheter. Men de räcker inte för att täcka hela finansieringsbehovet.

Vår analys visar att små och medelstora företag allt för ofta saknar sista pinnen i den stege av lösningar som behövs vid en internationell expansion. Och utan den sista pinnen kommer man inte hela vägen upp, och då blir det ingen affär, säger Anna-Karin Jatko, EKN.

För att ändra på detta erbjuder nu EKN och Almi tillsammans en lösning som ska kunna lösa detta finansieringsproblem.

Med en garanti från EKN kan företag finansiera sin exportsatsning genom lån från Almi. Den här lösningen och samarbetet med EKN ger oss möjlighet att finansiera ännu fler svenska tillväxtföretag, säger Göran Lundwall, Almi.

Med lösningen blir det också enklare och snabbare för företag att få lån för exportaffärer. Orsaken är att EKN och Almi har effektiviserat samarbetet.
Almi vet hur en garanti från EKN ska värderas.
EKN har rutiner på hur rättigheterna under garantin ska överlåtas till Almi.

Finansieringslösningen kan användas av företag i alla storlekar i både små och stora affärer.

I samarbetet deltager även SEK genom att finansiera en del av Almis lånefond avsedd för exporterande företag.

SEK