PRESSMEDDELANDE: Ändringar i SEK:s företagsledning


SEK har genomfört en organisationsförändring med syftet att öka kundfokus. Jens Hedar, chef för Stora företag och Andreas Ericson, chef för Medelstora företag utses till nya ledamöter i företagsledningen. Det innebär samtidigt att en chefsnivå tas bort. Chefen för Utlåning, Jane Lundgren Ericsson lämnar SEK. 

Jens Hedar, chef för Stora företag och Andreas Ericson, chef för Medelstora företag behåller sina nuvarande positioner men kommer att rapportera direkt till vd och kommer att ingå i företagsledningen. Förändringen träder i kraft den 15 oktober 2018.

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 59 09

Maila Catharina

SEK